A weboldalon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújthassunk.

E-AJÁNDÉKUTALVÁNY ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- a HAFF Group Kft. által kibocsátott, elektronikus ajándékutalvány vonatkozásában -

 

1. Preambulum

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a HAFF  Group Kft. (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott elektronikus ajándékutalvánnyal (a továbbiakban: e-ajándékutalvány) kapcsolatos, a Kibocsátó és az utalvány megvásárlói és felhasználói között létrejött szerződéses jogviszony valamennyi általános elemét.

2. Általános rendelkezések

2.1. Jelen ÁSZF hatálya

2.1.1. ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF a Kibocsátó és az e-ajándékutalvány megvásárlója és felhasználója (a továbbiakban: Tulajdonos) közötti jogviszonyra.

2.1.2. ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, illetve módosítása esetén. Szerződő felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélésekor, illetve vita esetén a hatályos ÁSZF rendelkezései irányadóak.

2.1.3. ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a Kibocsátó és a Tulajdonos közötti valamennyi magyarországi jogügyletre.

2.1.4. ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Kibocsátó és a Tulajdonos közötti valamennyi jogviszonyt.

2.2. Az ÁSZF elérhetősége

2.2.1. A Kibocsátó az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a https://goodskin.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal). A Kibocsátó az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét vásárlás után eljuttatja a Tulajdonos részére elektronikus formában. Kibocsátó biztosítja a Tulajdonos számára, hogy az ÁSZF hatályos rendelkezéseit azok elfogadását megelőzően megismerhesse és megfelelően értelmezhesse.

2.2.2. Jelen ÁSZF módosítására Kibocsátó egyedileg jogosult azzal, hogy a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal köteles a módosítás tényét a Weboldalon közzététel útján jelezni.

3. Az egyedi jogviszony létrejötte, megszűnése

3.1. Felek közötti jogviszony az e-ajándékutalvány megvásárlásával jön létre, és automatikusan megszűnik az e-ajándékutalványon szereplő kupon felhasználása esetén.

4. Az e-ajándékutalvány és annak felhasználási módja

4.1. A Kibocsátó által kibocsátott ajándékutalvány elektronikus vásárlási utalvány. Az e-ajándékutalvány nem minősül bankkártyának, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, így annak kibocsátása sem tekinthető pénzügyi vagy pénzforgalmi szolgáltatásnak.

4.2. Az e-ajándékutalványt beváltani a Tulajdonos kizárólag a Weboldalon tudja megtenni az e-ajándékutalványon szereplő egyedi kuponkód felhasználásával.

4.3. A kifizetett rendelés leadása után (utánvétes rendelés esetén a csomag kifizetése után) a  munkanapokon, maximum 24 órán belül a Kibocsátó megküldi a Tulajdonos által megadott e-mail címre az egyedi kuponkóddal ellátott, nyomtatható digitális ajándékutalványt PDF és PNG formátumban is.

4.4. Az e-ajándékutalványon szereplő összeg az e-mailben való megküldést követően már aktív és felhasználható vásárlásra.

4.5. A megvásárolt e-ajándékutalvány a rajta meghatározott összeg erejéig, ha nincs érvényességi dátum az e-ajándékutalványok, akkor az e-mailben való megküldés napjától számított 1 éven belül vagy az ajándékutalványon szereplő érvényességi ideig használható fel a Webáruház bármely termékének megvásárlására.

4.6. Az ajándékutalvány csak egy megrendelésre érvényesíthető. Értéke több vásárlásra nem osztható el.

4.7. Az e-ajándékutalványon szereplő kupon csak abban az esetben váltható be, ha a megrendelés értéke eléri az e-ajándékutalványon szereplő összeg értékét.

4.8. A Tulajdonos megadja a kupon kódját a Pénztárban fizetési folyamatkor, és annak értéke levonásra kerül a végső összegből.

4.9. Ha a Tulajdonos által megvásárolni kívánt termék(ek) vételárát az e-ajándékkártyán rendelkezésre álló összeg nem fedezi, úgy a különbözetet azt más fizetőeszköz (készpénz, bankkártya) segítségével tudja kifizetni.

4.10. Az e-ajándékutalvány más kedvezményt biztosító kuponokkal együtt nem használható fel.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Az e-ajándékutalvány nem tartalmaz annak tulajdonosára vonatkozó információt vagy adatot, így az, az egyes tulajdonosok azonosítására nem alkalmas.

5.2. Az e-ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az e-ajándékutalvány a birtokában van; az e-ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható. A Kibocsátó az e-ajándékutalvány tulajdonjogát annak megvásárlását követően semmilyen körülmények között nem vizsgálja, az erre vonatkozó megkeresésekre nem áll módunkban vizsgálatot folytatni.

5.3. Az e-ajándékutalvány, illetve az azon szereplő összeg készpénzre nem váltható, bankkártyára át nem utalható, kereskedelmi célokra nem használható, visszavásárlásra nem lehetséges. Az e-ajándékutalvány szereplő összeg nem kamatozik. Tulajdonos nem jogosult arra, hogy az e-ajándékutalvány visszavásárlását kérje a Kibocsátótól.

5.4. Az e-ajándékutalvány elvesztése, törlése, eltulajdonítása vagy annak egyéb illetéktelen felhasználása esetén a Kibocsátó nem vállal felelősséget az e-ajándékutalványon szereplő összeg visszatérítéséért, valamint az e-ajándékutalvány pótlásáért.

5.5. Az e-ajándékutalvánnyal, valamint annak használatával kapcsolatban reklamációt a Kibocsátó csak az e-ajándékutalvány felmutatása (e-mailben való megküldése) mellett tud elfogadni, tekintettel arra, hogy az e-ajándékutalvány a Tulajdonos azonosítására alkalmas adatot nem tartalmaz.

5.6. Kibocsátó az e-ajándékutalvány kapcsolódó nyugtaadási kötelezettségének a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően tesz eleget.

5.7. Az e-ajándékutalvány kapcsolatos további kérdések vonatkozásában tulajdonosok az alábbi ügyfélszolgálati telefonszámon kérhetnek tájékoztatást hétköznapokon 10 és 16 óra között: +36-30/886-26-58.

5.8. Kibocsátó kéri a fogyasztónak minősülő Tulajdonosokat, hogy az e-ajándékutalvány felhasználásával kapcsolatos reklamáció esetén panaszukat nyújtsák be írásban az hello@goodskin.hu e-mail címre. Az e-ajándékutalvány felhasználásával kapcsolatban felmerült fogyasztói panaszokat a Kibocsátó a panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül bírálja el és válaszolja meg.

5.9. Felek a vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben felek vitáját peren kívül nem sikerül rendezni, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, illetve az elvárható mértéken túl elhúzódó, úgy az alábbi illetékességi kikötésnek megfelelően járnak el. Peres felek jogvitáikat elsődlegesen a rendes bíróság útján rendezik, amely eljárás során értékhatártól függően a Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki.

5.10. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

Jelen ÁSZF 2022. december 1. napjától hatályos, kihirdetésére 2022. december 16. napján került sor.

Keresés